Denní psychoterapeutický stacionář "E"

KONTAKT:

web: http://psych.fnplzen.cz/cs/node/829

telefon: 377 103 152 – sesterna

e-mail: ZUCHOVAK@FNPLZEN.CZ , BERAN@FNPLZEN.CZ

 PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU:

Vážení zájemci,

pokud uvažujete o léčbě v našem stacionáři, objednejte se, prosím, (telefonicky, e-mailem, osobně) na informativní pohovor, kde spolu probereme Vaše představy, potřeby a dotazy, jakož i naše možnosti i další bližší informace.

Přihlásit se můžete i bez doporučení. Pokud ale doporučení psychiatra nebo jiného lékaře máte, doneste ho prosím s sebou.

 CHARAKTERISTIKA PÉČE VE STACIONÁŘI:

Péče ve stacionáři je určena Vám, kdo jste starší 18 let a můžete k nám docházet z domova (nejste zde hospitalizováni). Délka pobytu je stanovena na 3 měsíce. Jedná se tedy o velmi intenzivní formu terapie. V průběhu této doby projednáváte celkovou psychiatrickou léčbu a úpravy či předpisy léků s psychiatrem našeho pracoviště. Základní formou péče je skupinová psychoterapie převážně dynamického a interakčního zaměření obohacená o dílčí prvky kognitivně – behaviorální terapie (KBT). Zároveň jsou pravidelně aplikovány relaxační techniky a neverbální psychoterapeutické techniky. Fungujeme jako uzavřená skupina, tzn. že v průběhu léčby nejsou přijímáni další účastníci.  Léčba je plně hrazena ze zdravotního  pojišťění. V případě potřeby vám vystavíme pracovní neschopnost.  

 PROVOZ A KAPACITA:

Péči ve stacionáři Vám nabízíme ve všední dny, od pondělí do pátku, od 8 do 14,30 hodin. Program se zatím realizuje formou jedné skupiny s maximální kapacitou 12 osob. Výhledově uvažujeme o rozšíření péče na dvě paralelní skupiny a psychoterapeutickou ambulanci.

 INDIKACE PRO PŘIJETÍ:

Do péče ve stacionáři Vás můžeme přijmout, pokud je Váš stav zvládnutelný v ambulantní péči (například se zhorší Váš stav a ještě není nutná hospitalizace). Naši péči můžete využít i jako pokračující léčbu po ukončení akutní hospitalizace ke zvládnutí přechodu do ambulantní péče.

Program je vhodný pro lidi, kteří trpí tzv. neurotickými obtížemi jako jsou úzkostné poruchy - panika, generalizovaná úzkostná porucha; dále fobické úzkostné poruchy – agorafobie, sociální fobie, izolované fobie (strach z výšek, uzavřených prostor, ostrých předmětů, přepadení, atd). Dále je vhodný pro lidi s depresivními potížemi, psychosomatickým onemocněním, reaktivními stavy a s poruchou osobnosti.

 Důležitým předpokladem pro přijetí do stacionáře a úspěšnost léčby jsou:

 1. Možnost a ochota k pravidelné a včasné docházce        

 2. Schopnost přemýšlet a otevřeně hovořit o svých problémech a pocitech

 3. Schopnost unést případnou kritiku od ostatních účastníků skupiny

 4. Motivace ke změně a uzdravení (nevhodné např. pro pacienty usilující o invalidní důchod).

 

KONTRAINDIKACE PŘIJETÍ:

Do stacionáře nebudete přijati, pokud:

 1. Trpíte výrazně zhoršeným duševním stavem s nutností hospitalizace

 2. Trpíte rizikem sebevraždy

 3. Trpíte aktivní závislostí na alkoholu, drogách a automatech

 4. Trpíte mentální retardací či demencí (jiné organické poruchy po konzultaci)

 5. Trpíte závažným tělesným onemocněním, které vyžaduje další intenzivní léčbu

 6. Máte potíže s kontrolou vlastního agresivního a impulzivního chování (v kombinaci s farmakoterapií dohoda možná)

 7. Trpíte závažnou formou poruchy osobnosti, zejm. s dissociálními rysy

 8. Trpíte závažnou formou obsedantně – kompulzivní poruchy (OCD), která je vaším jediným či hlavním problémem. V takovém případě potřebujete systematickou kognitivně – behaviorální psychoterapii. (Tvoří-li OCD vedlejší problém či jste-li už zaléčeni, nejedná se o kontraindikaci a můžete být zařazeni).

 PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POBYTU NA ODDĚLENÍ:

Z programu Vás můžeme vyloučit pro závažné porušení pravidel léčby či režimu, příchod pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebo jejich konzumace na oddělení, nepravidelnou docházku.

 POPLATEK:
Léčba je plně hrazená všemi zdravotními pojišťovnami. Není v ní zahrnuta strava, ale můžete si v jídelně pro zaměstnance zakoupit oběd v ceně 60,- Kč s DPH 15%.

 CO S SEBOU:

S sebou si vezměte pohodlné oblečení (i oblečení na cvičení), přezůvky, k dispozici je společná šatna. Můžete si vzít poznámkový blok, tužku.