Kalendář seminářů a sympozii

Rozvrh seminářů Psychiatrické kliniky, které se konají v posluchárně 1IK v 1PP, vchod B, FN Plzeň- Lochotín.

22. 3. 2018 „Schizofrenie“ doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

  5. 4. 2018 „Lékové interakce psychofarmak“ prim. MUDr. David Suchý

                   „Počítačová diagnostika syndromu ADHD u dětí i dospělých“

                     MUDr. Miroslav Novotný

12. 4. 2018 „Jak vlastně začíná schizofrenie“ MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

19. 4. 2018 „Úskalí zdánlivě přímých cest v psychiatrii“ prim. MUDr. Eva Kadlecová

26. 4. 2018 „ADHD u dětí – diagnóza 21. století“ RNDr. Hana Ptáčková, Ph.D.

 3. 5. 2018  „Představení projektu NA správnou cestu! II.“ Mgr. Klára Vyletová

17. 5. 2018 „ Novinky v léčbě schizofrenie“  doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

                   „Současný stav reformy psychiatrické péče“ doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

24. 5. 2018  14:00 – 15:30 Modrá posluchárna, UniMec, alej Svobody 76, Plzeň

                    „Jak při zkouškách a stresech nevypustit duši“ Marie Salomonová

                                                                                           Doc. MUDr. J. Vevera Ph.D.

 31. 5. 2018 „Psychosomatika pro praxi“ Mgr. Michaela Fialová

      

 

Vážení kolegové, srdečně Vás zveme na otevřené přednášky  předmětu Lékařská psychologie a etika:

 

Přednášky  LS – pá 11:30 – 13:30 hod., Modrá posluchárna, UniMec, alej Svobody 76

 23. 3. 18  Beran – „Psychologické aspekty každodenní praxe lékaře“

 6. 4. 18  Ptáček – „Burn-out syndrom a duševní zátěž v lékařských profesích – psychologické a

                                  etické kontexty“ 

20. 4. 18   Preiss – „Podvádění, integrita a porušování norem pohledem psychologa“

  4. 5. 18   Maischeider – „Metody zvládání vzteku“

 18. 5. 18   Vevera – „Pohled do mysli sebevražedného atentátníka – exkurz ke kořenům násilí“

 24. 5. 2018  14:00 – 15:30 Modrá posluchárna, UniMec, alej Svobody 76, Plzeň

                    „Jak při zkouškách a stresech nevypustit duši“ Marie Salamonová

                                                                                 Doc. MUDr. J. Vevera Ph.D.