Ambulance pro léčbu závislostí

Pokud máte problémy z důvodu nadměrného užívání alkoholu, jiných psychoaktivních návykových látek nebo z důvodu patologického hráčství, či jejich vzájemné kombinace a nejste je schopni sami vyřešit, máte možnost objednat se k pohovoru na naši ambulanci, kde s Vámi tyto problémy individuálně prohovoříme a nabídneme Vám možné varianty léčby.

Poskytujeme léčbu:

1/ Formou hospitalizace.
a) Na oddělení detoxifikace, kde Vám poskytneme možnost šetrného vysazení a následné abstinence od návykových látek, do doby vyloučení těchto látek z Vašeho organismu, v případě že toho nejste schopni v domácím prostředí.

b) Na oddělení krátkodobé režimové odvykací léčby /7 týdnů/, pokud jste schopni v domácích podmínkách od návykových látek abstinovat alespoň 3 týdny nebo pokud před tím absolvujete hospitalizaci na odd. detoxifikace.

2/ Pacienti, kteří absolvují léčbu alespoň na jednou z výše uvedených oddělení, mohou navázat ambulantní formou pravidelných skupinových psychoterapií, které probíhají s frekvencí 1x týdně vždy v odpoledních hodinách.

Jak se můžete objednat k pohovoru do naší ambulance:

Telefonicky, na čísle 377 103 157, každý všední den, nejlépe v dopoledních hodinách.

Jedná se o zdravotnickou péči hrazenou ze zdravotního pojištění.