Oddělení akutní péče "C"

Odd. C  je uzavřené oddělení pro muže a ženy, které má kapacitu 27 lůžek.

Oddělení je určeno pro diagnostiku a intenzivní léčbu akutních psychických poruch. Jsou sem akutně přijímáni pacienti po 24 hodin denně, rovněž je možné přijetí pacienta po předchozím objednání přes PA PK pro dospělé ( tel. 377 103 142).

Přijímáni jsou pacienti ve věku nad 18 let.

Oddělení je zaměřeno na léčbu : schizofrenie a jiných psychotických poruch, afektivních poruch a celého spektra úzkostných poruch, duševních poruch vyvolaných stresem spojených se sebevražedným jednáním, organických duševních poruch, komplikovaných odvykacích stavů při závislosti na návykových látkách.

Hlavní metodou léčby je kombinace farmakoterapie a psychoterapie, režimová léčba, elektrokonvulzivní terapie.V přístupu k nemocným je zařazena také práce s rodinou pacienta, řešení sociální problematiky pacientů ve spolupráci se sociální pracovnicí, psychoedukace.

Na oddělení probíhá rovněž výuka studentů, připravujících se na budoucí povolání ve zdravotnictví.

Personální zastoupení:  vedoucí lékař 
                                      4 sekundární lékaři

                                      psycholog                 

Návštěvy - na oddělení jsou povolené denně od 13,00 do 17,00 hodin.

Vycházky - pacienti mají možnost vycházek podle jejich aktuálního psychického stavu, na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře. (Režim A - bez vycházek, režim B - vycházky v doprovodu personálu a nebo rodiny, režim C - samostatné vycházky). Víkendová propustka ( pobyt pacienta v domácím prostředí) - rovněž po domluvě s oš. lékařem, běžně od pátku odpoledne do neděle  do 19,00 hodin.

Na oddělení se aktuálně nenabízí možnost nadstandartního pokoje.