Oddělení Psychiatrické rehabilitace "D"

Psychiatrické oddělení D je vedeno komunitní formou. Pacienti se ráno scházejí na komunitním setkání a tam řeší organizační věci, řeší organizační věci běhu dne. Dále se léčí skupinovou psychoterapií a večer si sami připravují psychosociální hry na tzv. „pacientském klubu“.

   

Na odd. pracují dva lékaři a několik sester s psychoterapeutickým vzděláním. Lůžkové odd. D má kapacitu 16 lůžek na 8 dvoulůžkových pokojích.

Na odd. D se léčí pacienti v lehčích stavech deprese a úzkosti, v krizových životních situacích (po rozchodu, po propuštění z práce, po úmrtí někoho blízkého...), dále pacienti s úzkostí, projevující se tělesnými příznaky (např. bolesti zad, brněním končetin, pocity špatného zažívání, tíže na hrudi apod....), pacienti, kteří se v důsledku své problematické povahy dostávají do konfliktu s okolím nebo se sebou samými (např. histrionští, asociální, pasivně agresivní jedinci a další typy poruch osobnosti...), pacienti ve zlepšené a doléčovací fázi těžké deprese (po odeznění bludných myšlenek), pacienti ve fázi odeznívající psychozy (např. přeložení z akutního oddělení po několika týdnech léčby akutní ataky schizofrenie) nebo pacienti s poruchami příjmu potravy (mentální anorexií a bulimií).

Všichni tito pacienti se léčí hlavně systematickou skupinovou psychoterapií, včetně prvků psychoterapie podpůrné, a dále také farmaky (antidepresiva a antipsychotika).