Psychiatrická ambulance pro dospělé PK FN Plzeň-Lochotín

 

Ambulance se zabývá léčbou duševních poruch mimo závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách a sexuálních poruch. V ambulanci vyšetřujeme rovněž všechny dospělé pacienty před přijetím k hospitalizaci na Psychiatrické klinice.

K vyšetření u nás je možné se objednat na tel.č. 377 103 142. Tato vyšetření provádíme v dopoledních hodinách, neboť v odpoledních hodinách zajišťujeme konsiliární-poradenská vyšetření pro jednotlivé kliniky FN.

Ordinační hodiny: pondělí- pátek, mimo ordinační hodiny je pro akutní případy k dispozici lékařská pohotovostní služba psychiatrické kliniky.