Sexuologická ambulance pro dospělé PK FN Plzeň-Lochotín

Sexuologická ambulance psychiatrické kliniky  se zaměřuje na pomoc klientům a klientkám trpícím některou ze  sexuálních dysfunkcí.  U mužů se jedná nejčastěji o poruchu erekce (označovanou též jako erektilní dysfunkce nebo porucha  ztopoření) a předčasnou ejakulaci.

U žen to jsou poruchy orgasmu, bolest při pohlavním styku nebo nezájem či odmítání pohlavního styku. Dále sem patří  problémy v partnerském sexuálním soužití.  

Jinou oblastí  poruch, kterými se sexuologická ambulance zabývá, jsou poruchy  pohlavní identity (zpravidla se jedná o transsexualismus), poruchy sexuální preference (parafilie neboli sexuální deviace) a poruchy spojené se sexuálním vývojem a sexuální orientací.

Ambulance zajišťuje diagnostiku a léčbu uvedených poruch, spolupracuje s klinickými psychology, psychoterapeuty a dalšími klinickými obory (např. urologie, gynekologie,andrologie a další).

Sexuologická ambulance  má za sebou dlouhá léta působení. Ordinační hodiny:doc. MUDr. J. Beran, CSc.  - úterý a  pátek od 9 do 12 hodin. MUDr. L. Fiala - středa a čtvrtek od 8 do 13 hodin. Ambulanci je možno navštívit bez doporučení od praktického lékaře nebo jiného specialisty. Je vhodné se předem objednat a to během ordinačního hodin ambulance na telefonním čísle  377  103 187  nebo na 607 001 482