Kalendář seminářů a sympozii

 

Vážení kolegové, srdečně Vás zveme na klinické semináře Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni.

Semináře Psychiatrické kliniky

Místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín,

13:00 – 14:30 hod.

 

Program:

 

11. 10. 2018    „Vzpomínka na doc. MUDr. Václava Mikotu, CSc.“        

                          

 18. 10. 2018  „ Prelaps 2018“ MUDr. Lucie Kališová

                          Hotel u Pramenů, Na Roudné 212 od 18:00 hod.

 

1.      11. 2018   „Muzikoterapie“ Mgr. Jana Fojtíčková

                          „Využití virtuální reality“ MUDr. Světlana Levorová

 

15. 11. 2018     „Volba léčby a osud pacientů se schizofrenií“ MUDr. Michal Risler

 

29. 11. 2018   „Neurobiologické základy schizofrenie a horizonty její léčby“

                         MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

 

  6. 12. 2018  „Práce se stresem pomocí Mindfulness“ Ing. Mgr. Jaroslav Chýle

                       „Proč být mladým psychiatrem“ MUDr. Pavel Trančík

                     

13. 12. 2018   „Léčba depresivní poruchy a EEG predikce odpovědi na antidepresiva“

                         doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

 

 

Zveme Vás na otevřené přednášky pro studenty 3. ročníku

Lékařská psychologie a etika

Přednášky ZS – pá 11:45 – 13:45 hod., Modrá posluchárna, UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň 

 

 5. 10. 18          doc. PhDr. R. Ptáček, Ph.D.  - „Burnout syndrom v lékařských profesích - psychologické a etické kontexty“

19. 10. 18         MUDr. J. Trachta „Psychologické a etické výzvy na misích Lékařů bez hranic“

 2. 11. 18          Prof. MUDr. C. Höschl DrSc. FRCPsych.  - „Psychologické zdroje moci a etika“

16. 11. 18         Mgr. D. Chmelařová – „Vývojová psychologie“

30. 11. 18         JUDr. J. Nováková: "Práva pacientů a informovaný souhlas"

14. 12. 18         Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. - „Kořeny evropských etických hodnot“ 

 11. 1. 19          doc. MUDr. J. Beran, CSc. - „Psychologické aspekty každodenní praxe lékaře“

 

Medical Psychology and Ethics

ZS  18/19, 9:40 – 11:20, MOST_1

 5.  10. 18        doc. PhDr. R. Ptáček, Ph.D.  - „Burnout syndrome in medical proffesion – psychological and ethic“

19. 10. 18        MUDr. J. Trachta - „Psychological and ethical challenges for Doctor without Borders on a mission“

2. 11. 18          K. Příhodová, MA – „Impulsivity and Its Ethical Considerations and Consequences“

16. 11. 18         doc. MUDr. J. Beran, CSc. „Psychological aspects od everyday medical praxis“

30. 11. 18         Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček - „Recovery from mental illness. New Age in Psychiatry?“

14. 12. 18         doc. MUDr. J. Vevera, Ph.D. „Psychological Roots of Violence”

11.  1. 19          Mgr. D. Chmelařová – „Developmental Psychology“

      

 

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

přednednosta Psychiatrické kliniky