Kalendář seminářů a sympozii

Program:

 Místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín,

 13:00 – 14:30 hod.

17. 10. 2019       13:00     MUDr. Fiala - Sexuologie - vybrané otázky

31. 10. 2019       13:00     Doc. Vevera - Nefarmakologické a farmakologické zvládání agresivity    

7. 11. 2019          18:00     Doc. Anders - Problematika ADHD očima psychiatra (U Pramenů)

14. 11. 2019       13:00     PhDr. Kobylka - Osobní mapy - rané strategie a smyčky sem.

28. 11. 2019       13:00     Bc. Peschiková  - Ambulantní léčba pro nelátkové závislosti v Plzni          

12. 12. 2019       13:00     MUDr. Drozenová - Mikrobiom

 

Zveme Vás na otevřené přednášky pro studenty 3. ročníku

Lékařská psychologie a etika

Přednášky ZS 19/20      11:45 – 13:25, PAV, Lidická 1

  4. 10. 19        doc. Vevera – Organizační info. + Bc. Hovorková – dobrovolnická aktivita info, Mgr. Chýle – Mindfulness info

 18. 10. 19       MUDr. J. Trachta – Psychologické a etické výzvy na misích Lékařů bez hranic

 1. 11. 19         prof. MUDr. J. Libiger, CSc. - Empatie a terapeutické spojenectví

15. 11. 19        doc. Vevera, prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., MHA - Diskuse: Totalitní režimy a

                          a zdravotnictví

29. 11. 19        Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. – Kořeny evropských etických hodnot

13. 12. 19        prof. MUDr. C. Höschl DrSc. FRCPsych – Psychologické zdroje moci a etika

10. 1. 20          doc. MUDr. J. Beran, CSc. – Psychologické aspekty každodenní praxe lékaře

 

 Dále jsme zorganizovali Studentskou školu psychoterapie a duševního zdraví, kde budeme seznamovat studenty i akademické pracovníky s vybranými psychoterapeutickými technikami. 

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví

16:00 (2. NP vchod B- knihovna PSYCH)

 10. 10.    Mgr. Chýle – Mindfulness (1.pp)

24. 10.    RNDr. Ptáčková Hana, Ph.D. – Psychopati mezi námi. A jak je poznat.

7. 11.    RNDr. Ptáčková Hana, Ph.D.

21. 11.     MUDr. Černý Martin, Ph.D. – Gestalt terapie

12. 12.     MUDr. Páleníček  NUDZ - Poznatky z expedice za tradičními drogami jihoamerických indiánů. 

 

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

přednosta Psychiatrické kliniky