Kalendář seminářů a sympozii

 

Vážení kolegové, srdečně Vás zveme na klinické semináře Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni.

Program:

 

Místo konání: posluchárna Interní kliniky, 1PP, FN – Lochotín,

 

13:00 – 14:30 hod.

 

14. 2. 2019  „Poruchy osobnosti“ – Vychovává více rodina nebo „parta“?

                        doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., MUDr. Tereza Filipovská

 28. 2. 2019  „Co mi dala a vzala psychiatrie“ prof. Jan Volavka, MD, Ph.D.

  7. 3. 2019  „Práce se stresem pomocí Mindfulness“ – Mgr. Jaroslav Chýle

 14. 3. 2019 „Význam mozečku v kognici a afektivitě“ Ing. Zuzana Petránková, Ph.D.

 21. 3. 2019 „Cesty z apokalypsy“ doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Prezentace knihy: Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední  Evropy   1914–1922

  4. 4. 2019  „Možnosti mezioborové spolupráce s OSPOD a sociálním kurátorem pro děti“

                      Bc. Helena Severová, Bc. Martina Hejlová

                  „Modrý nade mnou nic pode mnou“ /kazuistika pedopsychiatrického   pacienta/   MUDr. Andrea Hodková

11. 4. 2019 „Komplexní léčba poruch příjmu potravy na PK VFN“ MUDr. Petra Holanová

 25. 4. 2019  „ECT“ MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

 16. 5. 2019 „První zkušenosti s CDZ Plzeň-město“ Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

                     „Prezentace sociální služby Lomikámen a možnosti spolupráce“ Mgr. Jan Rohlena

 20. 5. 2019 „Neuropsychiatrie: historie či budoucnost?“ prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

                      Společný seminář Psychiatrie a Neurologie

 30. 5. 2019  Setkání lékařů PK a ambulantních psychiatrů v restauraci U Pramenů

17:30              

 

 

Zveme Vás na otevřené přednášky pro studenty 3. ročníku

Lékařská psychologie a etika

 Přednášky v Čj      11:30 -13:10, Modrá posluchárna, UniMec, alej Svobody 76, Plzeň

 22. 2. 19    RNDr. Ptáčková Hana, Ph.D.: ADHD psychologické a etické problémy

  8. 3. 19      Ph.Dr. Loučka Martin, Ph.D.: Priority pacientů v závěru života

 22. 3. 19     doc. MUDr.Vevera Jan, Ph.D.: Pohled do mysli sebevražedného atentátníka

  5. 4. 19      doc. Ph.Dr. Preiss Marek, Ph.D.: Sociální desirabilita, předstírání a similace

  3. 5. 19      Prof. MUDr. Libiger  Jan, CSc., FCMA: Empatie a terapeutické spojenectví

 17. 5. 19     Salomonová Marie: Duševní zdravověda aneb jak nevypustit duši

 

 

Dále jsme zorganizovali Studentskou školu psychoterapie a duševního zdraví, kde budeme seznamovat studenty i akademické pracovníky s vybranými psychoterapeutickými technikami. 

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví

Představení Pesso Boyden psychoterapie – psychomotorické terapie, která se zaměřuje na tělesnou, emoční i kognitivní složkou klienta. Umožňuje sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě: Mgr. Václav Štrunc

 Čtv 21. 2. od 16:00 (1. IK) seminář,  Čtv 28.2. od 16:00 (1. IK) workshop

 

Jak vést a interpretovat psychodynamický rozhovor. Interakce emocí lékaře a pacienta, jejich využití v psychodiagnostice: MUDr. D. Holub, Ph.D.

Čtv. 7. 3. od 15:00 (1. IK)  přednáška + workshop

 

Architektura a duševní zdraví

Seminář se bude věnovat otázkám vlivu architektury na duševní zdraví člověka a tomu jak na nás působí prostor, ve kterém žijeme: Mgr. A. Fialková, doc. Lubomír Kostroň, ing. arch. Filip Landa (šéfredaktor časopisu ERA 21) a  arch. Marek Sivák z plzeňského spolku "Pěstuj prostor".

Čtv. 28. 3. od 16:00 (1. IK) 

 

Mindfulness

Představení a ochutnávka technik klinicky ověřeného programu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) ke snižování stresu a podpoře duševního i tělesného zdraví, vycházejícího z budhistických kontemplativních tradic, současné vědy a moderních forem výuky.":

Mgr. Jaroslav Chýle

Po. 15. 4. od 16:00 (Denní stacionář) přednáška

 

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

přednednosta Psychiatrické kliniky