Pro odbornou veřejnost

                                                                                      

 

DNE 21.3.2022 BYLA PŘESTĚHOVÁNA

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA DO NOVÉ BUDOVY V AREÁLU FN LOCHOTÍN

 

Domluva o příjmu/překladu : tel. všeobecná amb. dospělí  377 103 142, 9-15h.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 Od mikrobiomu k duševnímu zdraví  

 Záznam z Večera Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech:

<div style='padding:56.25% 0 0 0;position:relative;'><iframe src='https://vimeo.com/showcase/8719615/embed' allowfullscreen frameborder='0' style='position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;'></iframe></div>

 

Kalendář seminářů a sympozií

Klinika je nyní akreditována jako vzdělávací pracoviště specializační průpravy lékařů v oboru psychiatrie, v oboru návykové nemoci a v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Tradičně se podílí na výuce studentů LF a spolupracuje s dalšími vysokými školami v Plzni při výuce studentů těchto škol. Pořádá soustavně semináře, které jsou součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester.

Na klinice probíhá také postgraduální studium v oboru psychiatrie. Klinika spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Výchova nástupců na klinice probíhá bez jakýchkoli nesnází. Mladí kolegové jsou publikačně aktivní, navštěvují hojně zahraniční kongresy, podílejí se na výuce a absolvují postgraduální studium.

 

Psychiatrická klinika FN

 a LF UK v Plzni

Přednosta: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Semináře Psychiatrické kliniky 2023 – zimní semestr

  

 

Datum

Téma

Přednášející

10.10.2023
8:20 – 9:00

9:00 – 15:00

 

Kazuistický seminář

Kurz – Psychosomatika pro psychiatry, IPVZ
(Zasedací místnost 1.NP)

 

MUDr. Victoria Poberezhnaya                       
školitel MUDr. Hana Mikulášová
MUDr. Alena Večeřová Procházková

17.10.2023
13:30 – 13:40

13:40 – 14:30

 

Zajímavost z literatury
Transsexualita a poruchy osobnosti

 

MUDr. Andrea Krasulová
doc. MUDr. Luděk Fiala, Ph.D., MBA

 24.10.2023

13:30 – 13:40
13:40 – 14:30

 Společný seminář Psychiatrické a Neurologické kliniky

Zajímavost z literatury
Zvládání agrese u hospitalizovaných pacientů

 

MUDr. Barbora Karlíková
prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

7.11.2023
8:20 – 9:00

Kazuistický seminář

MUDr. Taťána Martynová
školitel prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

 14.11.2023

13:30 – 13:40
13:40 – 14:30

 

Esketamin v léčbě farmakorezistentní deprese
Zkušenosti s podáváním různých forem racemického ketaminu

 

MUDr. Ing. Tomáš Skorkovský
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D., NÚDZ

21.11.2023
8:20 – 9:00

Kazuistický seminář

MUDr. Tereza Kohútová
školitel prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

28.11.2023
13:30 – 13:40

13:40 – 14:30

Zajímavost z literatury

Bílý kruh bezpečí – osoby ohrožené násilím, oběti trestních činů, představení činnosti organizace

MUDr. Ráchel Sajdlová

JUDr. Ing. Vladimíra Čapková

5.12.2023
8:20 – 9:00

Kazuistický seminář

MUDr. Markéta Soukupová
školitel MUDr. Miroslav Charvát

12.12.2023
13:30 – 13:40

13:40 – 14:30

 Zajímavost z literatury

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě duševních poruch

MUDr. Ester Ťupová

doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D., NÚDZ

19.12.2023
13:30 – 14:30

Vánoční cestovatelský seminář – Indonésie

MUDr. František Nekvapil a MUDr. Jakub Nešpor

 

Informace k seminářům

Kazuistické semináře se konají v úterý od 8.20 – 9:00 v zasedací místnosti Psychiatrické kliniky v 1.NP, pokud není uvedeno jinak. Tyto semináře nejsou kreditově ohodnoceny.

Semináře se konají v úterý od 13.30 – 14:30 hodin ve velké seminární místnosti Psychiatrické kliniky v 2.NP, pokud není uvedeno jinak.

Odborné akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP ČLK č. 16.
Akce jsou zařazeny do centrálního registru akcí ČLK a kreditově ohodnoceny.
Účastníci obdrží certifikát o účasti.
Odborný garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.