Pro odbornou veřejnost

Kalendář seminářů a sympozií

Klinika je nyní akreditována jako vzdělávací pracoviště specializační průpravy lékařů v oboru psychiatrie, v oboru návykové nemoci a v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Tradičně se podílí na výuce studentů LF a spolupracuje s dalšími vysokými školami v Plzni při výuce studentů těchto škol. Pořádá soustavně semináře, které jsou součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester.

Na klinice probíhá také postgraduální studium v oboru psychiatrie. Klinika spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Výchova nástupců na klinice probíhá bez jakýchkoli nesnází. Mladí kolegové jsou publikačně aktivní, navštěvují hojně zahraniční kongresy, podílejí se na výuce a absolvují postgraduální studium.

 

Semináře pořádané Psychiatrickou klinikou v roce 2021 - podzim - zima 

 

14. 10. 2021 -13:00- 13:10,13:10- 13:20,13:20- 14:00 

 Novinky z literatury: Dr. Hynčík

 MUDr. Černý

 Gestalt

 sem. místnost I. Interny/ MS teams

 

11. 11. 2021 -13:00- 13:10,13:10- 13:20,13:20- 14:00 

 Novinky z literatury: Dr. Hodková

 MUDr. Erwin Beshir

AMT a terapie závislosti

 sem. místnost I. Interny/ MS teams

25. 11. 2021- 13:00- 13:10, 13:10- 13:20,13:20- 14:00 

Novinky z literatury: Charvát

Mgr. Brenkus  - Psychologicko-kazuistický seminář

sem. místnost I. Interny/ MS teams

9. 12. 2021- 13:00- 13:10,13:10- 13:20,13:20- 14:00 

Novinky z literatury: Dr. Karlíková

Řečníka zajišťuje Stacík:

MUDr. Jaromír Kabát z Psychosomatické kliniky

téma psychosomatika

sem. místnost I. Interny/ MS teams

23. 12. 2021- 13:00- 13:10, 13:10- 13:20, 13:20- 14:00

Novinky z literatury: Dr. Kubanová

Mgr. Brenkus - Psychologicko-kazuistický seminář

sem. místnost I. Interny/ MS teams

 

 

Přednášky Lékařská psychologie a etika – Pá – 8:00 – 10:30 Pavlovův ústav – aula – zimní semestr

15. 10. 2021 Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. – Psychologické kořeny násilí, sebevražedné atentáty a sebevraždy.

22. 10. 2021 -  prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., PhDr. David Černý, Ph.D. – Etické aspekty pandemie.

5. 11. 2021 - PhDr. David Černý, Ph.D. – Eutanázie.

12. 11. 2021 – prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. – Empatie a terapeutické spojenectví.

19. 11. 2021 – MUDr. Tomáš Skorkovský - Problematické typy osobností, Mgr. Et Mgr. Lucie Kryslová - Komunikace s dítětem, Mgr. Jana Černá – Týmová komunikace.

26. 11. 2021  – PhDr. David Černý, Ph.D. - Etická problematika v medicíně, PhDr. Štěpán Vymětal – Krizová komunikace.

3. 12. 2021 – prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – Syndrom ADHD.

10. 12. 2021 – PhDr. Pavel Král, Ph.D. – Základní směry v psychoterapii.

17. 12. 2021 – Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. Kořeny evropských etických hodnot,  Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. –Jak přežít zkouškové období.

7. 1. 2022 – MUDr. Jan Trachta – Psychologické a etické výzvy na misích lékařů bez hranic, PhDr. Martin Loučka, Ph.D. - Priority pacientů v závěru života

 

Přednášky Psychiatrie - Modrá posluchárna, UNIMEC

5. 10. 2021 - 14:00 - 14:45 -  doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D - Úvod do psychiatrie a afektivní poruchy

5. 10. 2021 - 14:50-15:40 -  MUDr. Ráchel Sajdlová - Obecná psychopatologie

12. 10. 2021 - 14:00 -1 4:45-doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Psychotické poruchy

12. 10. 2021 - 14:50 -15:40 - MUDr. Karel Ježek, Ph. D. - Schizofrenie

19. 10. 2021 14:00 - 14:45 - MUDr. Jiří Podipný, Ph.D. - Dětská psychiatrie, psychosomatika, Serotoninový syndrom a Maligní neuroleptický syndrom

19. 10. 2021 - 14:50 - 15:40 - MUDr. David Hynčík - Neurózy

26. 10. 2021 -  14:00 - 15:40 - doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Organické poruchy a delirantní stavy, závislosti a suicidalita

 

 

 Kurz Mindfulness-Based Stress Reduction i v akademickém roce 2021/22 - v zimním semestru 21/22 je kurz již plně obsazen a probíhá!

Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN si Vás dovoluje pozvat k absolvování Programu snižování stresu a podpory duševního a tělesného zdraví založeném na mindfulness (MBSR), pod vedením Mgr. Jaroslava Chýleho. Jaroslav Chýle je kvalifikovaný lektor MBSR ("CFM Qualified MBSR Teacher") s dlouholetou praxí. Vyučuje MBSR tak, jak se vyučuje tam, kde vznikl, tj. v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, jako zatím jediný lektor v ČR, který absolvoval kompletní výcvik výuky MBSR vedený přímo autory programu (profesory Jonem Kabat-Zinnem a Sakim Santorellim). Intenzivní osmitýdenní kurz MBSR, určený pro studenty a pegagogy LF. 

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPflffhBWxq82GJXGcV-_m8fQJAHW0MkPuSwjTSC_9oucZeQ/viewform 

 Podrobné informace: 

CO JE PROGRAM MBSR? 

Jedná se o osmitýdenní klinický program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Struktura kurzu je založena na vědeckých důkazech a vychází z osnov lékařských tréninků určených pro redukci stresu.

Za 40 let kurzy MBSR prošly desítky tisíc lidí po celém světě a výsledky dlouhodobéhovědeckého výzkumu jasně potvrzují jeho účinnost při podpoře duševního i tělesného zdraví a stejně tak v oblasti prevence onemocnění, které mají ve své etiologii právě „nezdravé" návyky mysli. 

KDO JE LEKTOREM?

Mgr. Jaroslav Chýle, kvalifikovaný lektor MBSR (CFM Qualified MBSR Teacher) s dlouholetou praxí. Soustředí se především na praxi a trénink mindfulness. Vyučuje MBSR tak, jak se vyučuje tam, kde vznikl, tj. v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts (https://umassmed.edu/cfm), jako první lektor v ČR, který absolvoval kompletní výcvik výuky MBSR vedený přímo autory programu (profesory Jonem Kabat-Zinnem a Sakim Santorellim). Jaroslav je zakladatelem a předsedou výboru Centra pro mindfulness, z.s. (mindful.cz), které organizuje kvalifikované lektory MBSR. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  

KOMU JE PROGRAM MBSR URČEN?

 • Program je primárně určen každému, kdo hledá klid v uspěchaném světě
 • Každému, kdo je ochoten pečovat o své duševní a tělesné zdraví
 • Všem osobám, se zdravotními obtížemi, zejména psychosomatickými, chronickou bolestí, strachem, únavou, celkovým napětím, depresí, úzkostí, vysokým krevním tlakem, astmatem, poruchami spánku, nálad, příjmu potravy, zažívacího traktu apod.
 • Každému, kdo je ochoten se ve svém životě zastavit a převzít odpovědnost za své zdraví
 • Každému, kdo je připravený každodenně dodržovat a rozvíjet principy mindfulness pomocí mentálních a tělesných cvičení po dobu 8 týdnů 

CO SE V PROGRAMU NAUČÍTE?

V osmitýdenním programu se naučíte:

 • pečovat o sebe a své duševní i tělesné zdraví
 • lépe zvládat životní trápení a nespokojenost spojené se zátěží, negativními emocemi, bolestí a nemocemi
 • zvyšovat svou odolnost, pohodu a vyrovnanost
 • pečovat a rozvíjet mezilidské vztahy
 • být přátelštější k sobě i druhým
 • rozvíjet a posílit tělesnou i duševní zdatnost
 • zvýšit výkon vašich kognitivních funkcí, jako je paměť a pozornost
 • zlepšit průběh celé řady psychosomatických onemocnění, jako je nejčastěji nespavost,
 • napětí ve svalech, častá nemocnost, atd.
 • být lepším rodičem a vzorem pro své děti
 • zažívat životní spokojenost a vděčnost za svůj život v každém okamžiku
 • a možná mnohem víc.

KDY A KDE KURZ PROBÍHÁ?

Nejprve je nutné absolvovat úvodní setkání on-line (Zoom), a to v termínech úterý 5.10. 15:00-16:30 nebo čtvrtek 7.10. 19-20:30

Následující setkání:

úterý 12.10. 15:00-16:30 živě - 1. setkání
úterý 19.10. 15:00-17:00 Zoom - 2. setkání
úterý 26.10. 15:00-16:30 živě - 3. setkání
středa 3.11. 15:00-17:00  Zoom - 4. setkání

úterý 9.11. 15:00-16:30 živě - 5. setkání
úterý 16.11. 15:00-17:00  Zoom - 6. setkání
sobota 20.11. 10:00-15:00 živě - celodenní setkání
úterý 23.11. 15-17 Zoom-  7. setkání
úterý 30.11. 15:00-16:30 živě - 8. setkání

Místo: terapeutická místnost denního stacionáře PK FN Lochotín (vchod B, 2.PP).

Sekání budou probíhat s frekvencí jednou týdně po dobu osmi týdnů. Celodenní setkání, které je nedílnou součástí programu, proběhne v sobotu. Celková délka devíti setkání je cca 30 hodin. 

CO KURZ STOJÍ A CO JE V CENĚ? 

Cena osmitýdenního kurzu pro studenty LF UK v Plzni je exkluzivně 1 000 Kč, pro zaměstnance LF 2 000 Kč, cena pro ostatní zájemce 5 900 Kč.

Počet míst je omezen na 20.

PREREKVIZITY

Před kurzem je nutno absolvovat úvod do MBSR. Úvod trvá cca 90 minut a je zdarma. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete úvodní schůzky zúčastnit a máte vážný zájem o kurz, napište prosím na mbsr@email.cz

Termíny úvodu: úterý 5.10. 15:00-16:30 nebo čtvrtek 7.10. 19-20:30 

Více informací na www.mbsr.cz nebo v knize autora programu "Život samá pohroma" (zivotpohroma.cz).

Přihlaste se prosím na schůzku i na kurz přímo v tomto formuláři: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPflffhBWxq82GJXGcV-_m8fQJAHW0MkPuSwjTSC_9oucZeQ/viewform