Pro odbornou veřejnost

                                                                                      

Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň si Vás

dovoluje pozvat na cyklus přednášek

„Architektura, design a duševní zdraví“

Dne 8.12.2022 od 14:00 do 16:30

V Zelené posluchárně (nová budova UNIMEC, alej Svobody 76, Plzeň)

14:00- úvodní slovo ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

 

14:10 Ing. Arch. Miloš Schneider – K4, a. s. – architekt nové budovy Psychiatrické kliniky a Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni & Ing. Lubor Hoďánek, MBA a kolektiv – VPÚ DECO Praha,a.s.– architekti nové budovy Lékařské fakulty v Plzni

 

14:30 – 15:10 Mgr. art. Jana Potiron, ArtD. - proděkanka pro tvůrčí činnost Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni    „Psychologie předmětů: Jak dobře znají designéři své klienty?“

 

15:10 – 15:50 Ing. Karel Smejkal, Ph. D. – ČVUT Stavební fakulta „Aplikovaná psychologie architektury, Psychologické aspekty komunikace v architektuře“

 

15:50 – 16:30 Ing. et Bc. Karel Pučelík – FF ZČU v Plzni „Vznik nových měst v poválečné Británii a jejich sociální aspekt“

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. – přednosta Psychiatrické kliniky

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň si Vás

dovoluje pozvat na cyklus přednášek

„Příroda léčí“

Dne 24.11.2022 od 14:00 do 15:30

V Zelené posluchárně (nová budova UNIMEC)

 

14:00-14:30 Mgr. Veronika Víchová - Preventivní lékařství      Lesní koupel (Shinrin yoku terapie)

Preventivní lékařství jako šance. Individuální, skupinové i svépomocné aktivity s využitím stimulace smyslů a působení lesa jako účinné terapeutické proměnné. Lesní koupel - inspirace z Japonska.

 

 

14:30-15:00 Mgr. Adam Táborský - Psychoterapie v přírodě

Touha hýbat se a chuť změnit stěny za stromy stály na počátku. Nyní standardizace a odbornost. Existuje jedna psychoterapie v přírodě nebo má každý terapeutický směr svojí terapii v přírodě? Jaké jsou příležitosti a jaké jsou výzvy přístupu, který se nám může zdát přirozenější? Budeme si povídat o tom, co nám tento způsob práce s klienty může přinést.

 

 

15:00-15:30 MUDr. Vladimír Kmoch - Léčba zelení v teorii i praxi

Hortiterapie - zahradní terapie může pomoci v komplexním přístupu k léčbě duševně nemocných,  existuje v publikacích popsaný efekt na náladu, koncentraci, impulzivitu, spánek, prosociální chování nebo odpovědnost. Co řadíme pod pojem Green Care a proč patří k reformě k moderní péči o duši?

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. – přednosta Psychiatrické kliniky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DNE 21.3.2022 BYLA PŘESTĚHOVÁNA

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA DO NOVÉ BUDOVY V AREÁLU FN LOCHOTÍN

 

Domluva o příjmu/překladu : tel. všeobecná amb. dospělí  377 103 142, 9-15h.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 Od mikrobiomu k duševnímu zdraví  

 Záznam z Večera Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech:

<div style='padding:56.25% 0 0 0;position:relative;'><iframe src='https://vimeo.com/showcase/8719615/embed' allowfullscreen frameborder='0' style='position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;'></iframe></div>

 

Kalendář seminářů a sympozií

Klinika je nyní akreditována jako vzdělávací pracoviště specializační průpravy lékařů v oboru psychiatrie, v oboru návykové nemoci a v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Tradičně se podílí na výuce studentů LF a spolupracuje s dalšími vysokými školami v Plzni při výuce studentů těchto škol. Pořádá soustavně semináře, které jsou součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester.

Na klinice probíhá také postgraduální studium v oboru psychiatrie. Klinika spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Výchova nástupců na klinice probíhá bez jakýchkoli nesnází. Mladí kolegové jsou publikačně aktivní, navštěvují hojně zahraniční kongresy, podílejí se na výuce a absolvují postgraduální studium.

 

 

Psychiatrická klinika FN

 a LF UK v Plzni

Přednosta: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Semináře Psychiatrické kliniky 2022 – zimní semestr

Datum

Téma a přednášející

 

18.10. 2022

13:30 – 14:30

 

 

 

 

 

25. 10. 2022

13:30 – 14:30

 

 

 

2. 11. 2022        

od 16:30

 

 

15. 11. 2022

13:30 – 14:30

 

 

 

 

29. 11. 2022

13:30 – 14:30

 

 

13. 12. 2022

13:30 – 14:30

 

 

 

20.12.2022

od 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti z literatury: MUDr.  Aneta Cibulková

Dlouhodobé výstupy psychózy – MUDr. Jakub Figueroa

Rizika syndromu závislosti při léčbě bolesti – MUDr. Jan Lejčko

Místo konání: velká seminární místnost, 2.NP

 

 

Zajímavosti z literatury: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. (Vědomí a realita ref. knihy prof. Horáček, Drtinová )

Sexuální dysfunkce - problém páru nebo jednotlivce? – MUDr. Rachel Sajdlová

Farmakoterapie deliria ve starším věku –   PharmDr. Jaroslava Červeňová

 

 

Kvalita života rodičů dětí s autismem/ADHD - MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.

Místo konání: Parkhotel Congress Center Plzeň

 

 

Zajímavosti z literatury: doc. MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.

Sexualita a partnerské vztahy u poruch osobnosti – MUDr. Daniela Kestlerová

Funkční poruchy hybnosti – MUDr. Tereza Serranová, Ph.D. z NK, 1.LF UK a VFN

Místo konání: velká seminární místnost, 2.NP

 

 

Zajímavosti z literatury: MUDr. Jakub Figueroa

Abilify inj. forma - prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

 

 

Zajímavosti z literatury: MUDr. Andrea Hodková

Syndrom geriatrické křehkosti - Vojtěch Pišl, MSc., MUDr. Radovan Kunc

Postmoderní přístupy v psychoterapii – MUDr. Olga Kunertová

 

 

Der Struwwelpeter aneb Jak se ober-diletantský produkt stal klasikou

-          Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček                     

Místo konání: velká seminární místnost, 2.NP

 

 

Přednášky se konají v úterý od 13.30 do 14:30 hodin v malé seminární místnosti Psychiatrické kliniky v 1.NP, pokud není uvedeno jinak.

 

Odborné akce jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP ČLK č. 16.  

 

Akce jsou zařazeny do centrálního registru akcí ČLK a kreditově ohodnoceny.

 

Účastníci obdrží certifikát o účasti.

 

Odborný garant: prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

 

  

Přednášky Lékařská psychologie a etika – Pá – 8:00 – 10:30 Pavlovův ústav – aula – zimní semestr

15. 10. 2021 Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. – Psychologické kořeny násilí, sebevražedné atentáty a sebevraždy.

22. 10. 2021 -  prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., PhDr. David Černý, Ph.D. – Etické aspekty pandemie.

5. 11. 2021 - PhDr. David Černý, Ph.D. – Eutanázie.

12. 11. 2021 – prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. – Empatie a terapeutické spojenectví.

19. 11. 2021 – MUDr. Tomáš Skorkovský - Problematické typy osobností, Mgr. Et Mgr. Lucie Kryslová - Komunikace s dítětem, Mgr. Jana Černá – Týmová komunikace.

26. 11. 2021  – PhDr. David Černý, Ph.D. - Etická problematika v medicíně, PhDr. Štěpán Vymětal – Krizová komunikace.

3. 12. 2021 – prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – Syndrom ADHD.

10. 12. 2021 – PhDr. Pavel Král, Ph.D. – Základní směry v psychoterapii.

17. 12. 2021 – Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. Kořeny evropských etických hodnot,  Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. –Jak přežít zkouškové období.

7. 1. 2022 – MUDr. Jan Trachta – Psychologické a etické výzvy na misích lékařů bez hranic, PhDr. Martin Loučka, Ph.D. - Priority pacientů v závěru života

 

Přednášky Psychiatrie - Modrá posluchárna, UNIMEC

5. 10. 2021 - 14:00 - 14:45 -  doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D - Úvod do psychiatrie a afektivní poruchy

5. 10. 2021 - 14:50-15:40 -  MUDr. Ráchel Sajdlová - Obecná psychopatologie

12. 10. 2021 - 14:00 -1 4:45-doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Psychotické poruchy

12. 10. 2021 - 14:50 -15:40 - MUDr. Karel Ježek, Ph. D. - Schizofrenie

19. 10. 2021 14:00 - 14:45 - MUDr. Jiří Podipný, Ph.D. - Dětská psychiatrie, psychosomatika, Serotoninový syndrom a Maligní neuroleptický syndrom

19. 10. 2021 - 14:50 - 15:40 - MUDr. David Hynčík - Neurózy

26. 10. 2021 -  14:00 - 15:40 - doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. - Organické poruchy a delirantní stavy, závislosti a suicidalita

 

 

 Kurz Mindfulness-Based Stress Reduction i v akademickém roce 2021/22 - v zimním semestru 21/22 je kurz již plně obsazen a probíhá!

Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN si Vás dovoluje pozvat k absolvování Programu snižování stresu a podpory duševního a tělesného zdraví založeném na mindfulness (MBSR), pod vedením Mgr. Jaroslava Chýleho. Jaroslav Chýle je kvalifikovaný lektor MBSR ("CFM Qualified MBSR Teacher") s dlouholetou praxí. Vyučuje MBSR tak, jak se vyučuje tam, kde vznikl, tj. v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, jako zatím jediný lektor v ČR, který absolvoval kompletní výcvik výuky MBSR vedený přímo autory programu (profesory Jonem Kabat-Zinnem a Sakim Santorellim). Intenzivní osmitýdenní kurz MBSR, určený pro studenty a pegagogy LF. 

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPflffhBWxq82GJXGcV-_m8fQJAHW0MkPuSwjTSC_9oucZeQ/viewform 

 Podrobné informace: 

CO JE PROGRAM MBSR? 

Jedná se o osmitýdenní klinický program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Struktura kurzu je založena na vědeckých důkazech a vychází z osnov lékařských tréninků určených pro redukci stresu.

Za 40 let kurzy MBSR prošly desítky tisíc lidí po celém světě a výsledky dlouhodobéhovědeckého výzkumu jasně potvrzují jeho účinnost při podpoře duševního i tělesného zdraví a stejně tak v oblasti prevence onemocnění, které mají ve své etiologii právě „nezdravé" návyky mysli. 

KDO JE LEKTOREM?

Mgr. Jaroslav Chýle, kvalifikovaný lektor MBSR (CFM Qualified MBSR Teacher) s dlouholetou praxí. Soustředí se především na praxi a trénink mindfulness. Vyučuje MBSR tak, jak se vyučuje tam, kde vznikl, tj. v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts (https://umassmed.edu/cfm), jako první lektor v ČR, který absolvoval kompletní výcvik výuky MBSR vedený přímo autory programu (profesory Jonem Kabat-Zinnem a Sakim Santorellim). Jaroslav je zakladatelem a předsedou výboru Centra pro mindfulness, z.s. (mindful.cz), které organizuje kvalifikované lektory MBSR. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  

KOMU JE PROGRAM MBSR URČEN?

 • Program je primárně určen každému, kdo hledá klid v uspěchaném světě
 • Každému, kdo je ochoten pečovat o své duševní a tělesné zdraví
 • Všem osobám, se zdravotními obtížemi, zejména psychosomatickými, chronickou bolestí, strachem, únavou, celkovým napětím, depresí, úzkostí, vysokým krevním tlakem, astmatem, poruchami spánku, nálad, příjmu potravy, zažívacího traktu apod.
 • Každému, kdo je ochoten se ve svém životě zastavit a převzít odpovědnost za své zdraví
 • Každému, kdo je připravený každodenně dodržovat a rozvíjet principy mindfulness pomocí mentálních a tělesných cvičení po dobu 8 týdnů 

CO SE V PROGRAMU NAUČÍTE?

V osmitýdenním programu se naučíte:

 • pečovat o sebe a své duševní i tělesné zdraví
 • lépe zvládat životní trápení a nespokojenost spojené se zátěží, negativními emocemi, bolestí a nemocemi
 • zvyšovat svou odolnost, pohodu a vyrovnanost
 • pečovat a rozvíjet mezilidské vztahy
 • být přátelštější k sobě i druhým
 • rozvíjet a posílit tělesnou i duševní zdatnost
 • zvýšit výkon vašich kognitivních funkcí, jako je paměť a pozornost
 • zlepšit průběh celé řady psychosomatických onemocnění, jako je nejčastěji nespavost,
 • napětí ve svalech, častá nemocnost, atd.
 • být lepším rodičem a vzorem pro své děti
 • zažívat životní spokojenost a vděčnost za svůj život v každém okamžiku
 • a možná mnohem víc.

KDY A KDE KURZ PROBÍHÁ?

Nejprve je nutné absolvovat úvodní setkání on-line (Zoom), a to v termínech úterý 5.10. 15:00-16:30 nebo čtvrtek 7.10. 19-20:30

Následující setkání:

úterý 12.10. 15:00-16:30 živě - 1. setkání
úterý 19.10. 15:00-17:00 Zoom - 2. setkání
úterý 26.10. 15:00-16:30 živě - 3. setkání
středa 3.11. 15:00-17:00  Zoom - 4. setkání

úterý 9.11. 15:00-16:30 živě - 5. setkání
úterý 16.11. 15:00-17:00  Zoom - 6. setkání
sobota 20.11. 10:00-15:00 živě - celodenní setkání
úterý 23.11. 15-17 Zoom-  7. setkání
úterý 30.11. 15:00-16:30 živě - 8. setkání

Místo: terapeutická místnost denního stacionáře PK FN Lochotín (vchod B, 2.PP).

Sekání budou probíhat s frekvencí jednou týdně po dobu osmi týdnů. Celodenní setkání, které je nedílnou součástí programu, proběhne v sobotu. Celková délka devíti setkání je cca 30 hodin. 

CO KURZ STOJÍ A CO JE V CENĚ? 

Cena osmitýdenního kurzu pro studenty LF UK v Plzni je exkluzivně 1 000 Kč, pro zaměstnance LF 2 000 Kč, cena pro ostatní zájemce 5 900 Kč.

Počet míst je omezen na 20.

PREREKVIZITY

Před kurzem je nutno absolvovat úvod do MBSR. Úvod trvá cca 90 minut a je zdarma. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete úvodní schůzky zúčastnit a máte vážný zájem o kurz, napište prosím na mbsr@email.cz

Termíny úvodu: úterý 5.10. 15:00-16:30 nebo čtvrtek 7.10. 19-20:30 

Více informací na www.mbsr.cz nebo v knize autora programu "Život samá pohroma" (zivotpohroma.cz).

Přihlaste se prosím na schůzku i na kurz přímo v tomto formuláři: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPflffhBWxq82GJXGcV-_m8fQJAHW0MkPuSwjTSC_9oucZeQ/viewform