Denní psychoterapeutický stacionář "E"

 

KONTAKT:

web: http://psych.fnplzen.cz/cs/node/829

telefon: 377 103 152 – sesterna

               377 103 142 - ambulance pro dospělé

e-mail: ZUCHOVAK@FNPLZEN.CZ 

 

Od 1.12.2020 obnoven provoz Denního psychoterapeutického stacionáře, do odvolání v rozsahu jedné terapeutické skupiny. 

 

 INFORMACE O PROGRAMU DENNÍHO STACIONÁŘE

 Provozní doba DS : pondělí – pátek,  7.45 – 14.30

 Kapacita každé skupiny: 9 osob

Skupiny fungují jako otevřené tzn. pacienti do nich vstupují a odchází z nich průběžně během celého roku.

 

Vážení klienti denního stacionáře, na základě Vašich žádostí jsme posunuli časy následných skupin.

 

Termíny následných skupin: 

ČTVRTEK      18.2.   15,00-16,30  Mgr. Toussaint Edita

STŘEDA        3.3.     14,30-16,00   MUDr. Kubanová Veronika

STŘEDA      17.3.     15,00-16,30   MUDr. Štěpánka Machová

STŘEDA      31.3.     15,00-16,30   Mgr. Toussaint Edita

 

 PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU:

Provozní doba DS : pondělí – pátek,  7.45 – 14.30

Kapacita každé skupiny: 9 osob

 

CO NABÍZÍME

 Denní stacionář (DS)  nabízí komplexní psychoterapeutickou péči. Základem je skupinová dynamicky orientovaná psychoterapie, která je doplňována prvky  kognitivně behaviorální psychoterapie (KBT).

Vycházíme z nejmodernějších vědeckých poznatků, které zdůrazňují zvýšení léčebného účinku medikace v kombinaci s psychoterapií  a s pohybovou aktivitou. 

 Stacionář je primárně zaměřený na léčbu psychoterapeutickými prostředky, zároveň však klienti projdou vstupním pohovorem s psychiatrem, který s nimi zkonzultuje dosavadní léčbu a případně doporučí změny. Ten bude také v průběhu stacionáře k dispozici v případě nutnosti aktuální změny medikace.

NÁPLŇ STACIONÁŘE

 • Skupinová psychodynamicky orientovaný psychoterapie, doplněno prvky KBT
 • Imaginativní a relaxační techniky
 • Individuální pohovory
 • Edukace
 • Kognitivní rehabilitace
 • Pohybové aktivity (aerobní aktivity, pohybová psychoterapie)
 • Drama terapie, arte terapie
 • Fyzioterapie
 • Ergoterapie 

CO LÉČÍME

V léčbě se zaměřujeme na : 

Psychické a emocionální poruchy 

 • Úzkostné a depresivní poruchy
 • Reakce na stres
 • Neurotické a psychosomatické poruchy
 • Fobie
 • Nabízíme pomoc i pacientům s chronickým somatickým onemocněním (např. neurologickým, interním) v rámci zvládání jejich životní situace, při úzkostech, depresích, sociální fobii  apod. Podmínkou je, aby toto onemocnění bylo kompenzováno tak, aby umožňovalo účast na všech aktivitách DS. 

Délka pobytu: 

Standartní doba pobytu je 12 týdnů. V odůvodněných případech lze dobu pobytu po předchozí domluvě zkrátit. 

Z programu Vás můžeme vyloučit pro závažné porušení pravidel léčby či režimu, příchod pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebo jejich konzumace na oddělení, nepravidelnou docházku. 

Léčba je plně hrazená všemi zdravotními pojišťovnami. 

Pro dobu pobytu může být na našem pracovišti vystavena pracovní neschopnost. 

 Stravování je možné vlastní v kuchyňce nebo v jídelně fakultní nemocnice. 

Indikace a kontraindikace k léčbě: 

Důležitým předpokladem pro přijetí do stacionáře a úspěšnost léčby jsou: 

 1. Možnost a ochota k pravidelné a včasné docházce        
 2. Schopnost přemýšlet a otevřeně hovořit o svých problémech a pocitech
 3. Schopnost unést případnou kritiku od ostatních účastníků skupiny
 4. Motivace ke změně a uzdravení (nevhodné např. pro pacienty usilující o invalidní důchod). 

Léčba v denním stacionáři není vhodná v situaci: 

 1. Trpíte výrazně zhoršeným duševním stavem s nutností hospitalizace
 2. Trpíte rizikem sebevraždy
 3. Trpíte aktivní závislostí na alkoholu, drogách a automatech
 4. Trpíte mentální retardací či demencí (jiné organické poruchy po konzultaci)
 5. Trpíte závažným tělesným onemocněním, které vyžaduje další intenzivní léčbu
 6. Máte potíže s kontrolou vlastního agresivního a impulzivního chování (v kombinaci      s farmakoterapií dohoda možná)
 7. Trpíte závažnou formou poruchy osobnosti
 8. Trpíte závažnou formou obsedantně – kompulzivní poruchy (OCD), která je vaším jediným či hlavním problémem. V takovém případě potřebujete systematickou kognitivně – behaviorální      psychoterapii. (Tvoří-li OCD vedlejší problém či jste-li už zaléčeni,      nejedná se o kontraindikaci a můžete být zařazeni). 

Terapeutický tým: 

 MODRÁ skupina: MUDr. Štěpánka Machová, email:  machovas@fnplzen.cz 

                                   Mgr. Edita Toussaint

 

ZELENÁ skupina:  MUDr. Kubanová Veronika, email: kubanovav@fnplzen.cz

                              Mgr. Edita Toussaint  toussainte@fnplzen.cz

 

Zdravotní sestra: Bc. Kateřina Zuchová, Jiřina Chaloupková 

 Možnost objednání: 

 1. Telefonicky – 377 103 152 (sesterna)
 2. Email – zuchovak@fnplzen.cz

 

Po ukončení docházky na DS  bude navazovat: 

 • Docházková psychoterapeutická skupina  2x/měsíčně (pod vedením psychoterapeuta)
 • Klub přátel -  volné setkání frekventantů denního stacionáře. Zavzpomínání a podělení se o nové zážitky z každodenního života. Drobné občerstvení vítáno (pod vedením sestry DS).