Vedení kliniky

Přednosta

prof. MUDr. Jan Vevera Ph.D.

VEVERAJ@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jiří Hudeček

HUDECEKJ@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Alena TOPINKOVÁ

TOPINKOVAA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Mgr. Zdeňka Reiserová, Kristýna Křišťanová
Tel.: 377 103 101, 377 105 159
reiserovaz@fnplzen.cz

Zdravotně - sociální pracovnice

Mgr. Pavla Faboková
Tel.: 377 103 135
fabokovap@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát Lékařská fakulta v Plzni

Mgr. Kateřina Rundová                   Alena Korelusová
Tel.:377 103 956                             Tel.:377 103 956
rundovak@fnplzen.cz                      korelusovaa@fnplzen.cz