Den otevřených dveří

  Každý rokem pořádáme vánoční a velikonoční Den otevřených dveří Denního stacionáře Psychiatrické kliniky,

   kde si zaměstnanci FN Plzeň mohou v příjemném prostředí prohlédnout práci našich šikovných ergoterapeutů

   a výrobky pacientů celé naší kliniky.