Slavnostní otevření budovy Psychiatrie 22.2.2022

Novou éru psychiatrické péče zahajuje Fakultní nemocnice Plzeň otevřením nového pavilonu Psychiatrické kliniky v areálu na Lochotíně. Výstavba čtyřpatrové budovy za 457 milionů korun započala v září 2018, první pacienty přijme v řádu několika dní.

„Nová Psychiatrická klinika přinese pacientům z celého jihozápadu Čech mnohem vyšší komfort a vytvoří bezpečné a klidné terapeutické prostředí. Pro diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a konsiliární akutní lůžkovou péči navýšíme počet lůžek z původních 76 na 90, k dispozici bude i více ambulantních provozů s preventivní, krizovou, rehabilitační a psychosociální péčí. Rádi bychom naši péči zaměřili na nabídku denních stacionářů. Rozšíření ambulantní péče přinese pacientům větší pohodlí a menší potřebu hospitalizací,“ uvedl přednosta Psychiatrické kliniky doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Mnohem větší prostor získá psychoterapie, fyzioterapie, ergoterapie (nácvik hrubé a jemné motoriky) i arteterapie (léčba uměním – hudba, poezie, divadlo, výtvarné umění). Zásadní je také venkovní a vnitřní atrium s travnatými prostory a zelení, které bude pro řadu pacientů dočasně jediných místem, kam mohou jít na procházku, relaxovat na čerstvém vzduchu nebo si dopřát venkovní aerobní aktivity.

„Celkové náklady na stavbu nové kliniky činily 457 milionů korun. Největším podílem 268,4 milionů korun podpořila projekt Evropská unie, ze státního rozpočtu jsme získali dotaci ve výši 47,3 milionů korun a zbylých 141,3 milionů korun putovalo z rozpočtu nemocnice,“ vyčíslil náměstek pro investice a nákup Ing. Libor Svoboda. Dalších téměř 22 milionů bylo vyčleněno na pořízení vybavení kliniky a 11 milionů na nákup nábytku.

Slavnostní otevření nového pavilonu Psychiatrické kliniky se uskutečnilo 22. února 2022 za účasti mnoha významných hostů. Na snímku ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. (vlevo) s ministrem kultury Mgr. Martinem Baxou (vpravo)  

Psychiatrická klinika byla v Plzni zřízena v 50. letech minulého století a od poloviny 80. let sídlí v areálu FN Lochotín. Je jediným zařízením v regionu, které je schopno poskytnout akutní psychiatrickou péči pro pacienty všech psychiatrických diagnóz. Ročně je zde hospitalizováno cca 1 000 pacientů a zdravotníci provedou 9 000 ambulantních výkonů.

 

Běla Jensen, prezidentka Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka... 

...a biskup plzeňský Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. při zápisu do pamětní kroniky FN Plzeň    

„Počet vyšetření pacientů akutně žádajících o psychiatrickou pomoc setrvale narůstá, obzvlášť poslední dobou v souvislosti s pandemií, a týká se to nejen dospělých, ale i dětí. Vážím si podpory Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, díky kterému jsme mohli do výukové místnosti pořídit moderní interaktivní tabuli s projektorem. Zároveň nám tento partner zajistil finanční krytí pro speciální dětskou arteterapii, která do léčby zařadí tvůrčí a umělecké prvky, například keramiku. Jsem opravdu rád, že můžeme nabídnout vysoce moderní a plně vybavené prostředí pro léčbu všech druhů duševního onemocnění a věřím, že jsme skutečně na začátku nové éry psychiatrické péče na jihozápadě Čech,“ dodává ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. při rozhovorech s médií v recepci nové Psychiatrické kliniky 

 Foto: FN Plzeň