Lůžková část

AKUTNÍ DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ 

Vedoucí lékař: Prim.MUDr. Jiří HUDEČEK
Staniční sestra: Bc. Ladislav JAKEŠ
tel: 377 103 137
e-mail: jakesl@fnplzen.cz

DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař: MUDr. Andrea HODKOVÁ
Staniční sestra: Bc. Petra PELCOVÁ
tel: 377 103 225
e-mail: pelcovap@fnplzen.cz

ODDĚLENÍ LÉČBY ZÁVISLOSTÍ + DETOX

Vedoucí lékař: MUDr. Milan BENIŠ
Staniční sestra: Bc. Markéta SCHNEIDEROVÁ
tel: 377 103 131, 377 103 193
e-mail: SCHNEIDEROVAM@fnplzen.cz

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ

Vedoucí lékař: MUDr. David HYNČÍK
Staniční sestra: Bc. Radka KAŠÁKOVÁ
tel: 377 103 195
e-mail: KASAKOVA@fnplzen.cz